OCIEPLENIA BUDYNKÓW
IZOLACJE DACHOWE
DOCIEPLANIE PODDASZY
TERMOIZOLACJA
IZOLACJA AKUSTYCZNA
PIANA POLIURETANOWA
USLUGI REMONTOWE

Jak zbudować energooszczędny dom ?

Każdy dom powinien być wygodny, ładny i ekonomiczny. A jeszcze lepiej, gdy – oprócz wymienionych zalet – zapewnia mieszkańcom przyjazny i zdrowy mikroklimat, jest bezpieczny oraz trwały, a zamiast niepotrzebnych wydatków gwarantuje oszczędności.

Warto więc zastanowić się nad energooszczędnością i dobrym ociepleniem domu – to od niego w znacznym stopniu zależą bowiem koszty eksploatacji – a dokładniej, decydujące o ich wysokości koszty ogrzewania. Co więcej – właściwości materiału termoizolacyjnego (w dobie oszczędzania energii ma on coraz większy objętościowy udział we wszystkich materiałach użytych do budowy domu) w dużym stopniu wpływają na inne charakterystyki budynku – komfort akustyczny, bezpieczeństwo pożarowe itd.

Warto zatem wiedzieć, czym i jak ocieplać domy, aby uzyskać maksymalne, wymierne korzyści – niskie nakłady podczas budowy, a później, przez długie lata, znaczne oszczędności na kosztach eksploatacji, nie mówiąc już o komforcie i bezpieczeństwie.

Warunek energooszczędności – dobre ocieplenie

Budynki energooszczędne to takie, na eksploatację których wystarcza mała ilość energii, a równocześnie ich mieszkańcy i użytkownicy mają zapewnione komfortowe warunki. W przypadku domów jednorodzinnych najwięcej energii potrzeba na ogrzewanie, a w następnej kolejności na podgrzewanie wody, oświetlenie, sprzęt RTV i AGD. Większość z nas, dokonując zakupów różnych urządzeń elektrycznych, zwraca już uwagę na ich klasę energetyczną i z reguły wybiera te z najwyższą klasą A. Wciąż jednak nie wszyscy inwestujemy w największe rezerwy oszczędności, jakie tkwią w ogrzewaniu.

Raz a dobrze

Aby ogrzewać budynki skutecznie i tanio, należy przede wszystkim zminimalizować straty ciepła przez przegrody zewnętrzne. Dopiero później trzeba zadbać o efektywność systemu grzewczego. Można też pomyśleć o wykorzystaniu ciepła odzyskiwanego, na przykład z wentylacji. Taka kolejność postępowania – to znaczy najpierw zatrzymać ciepło w budynku, a następnie jak najefektywniej dostarczyć niezbędną jego ilość – jest niezmiernie ważna, gdyż może przynieść oszczędności już na etapie budowy. Dzięki energooszczędnemu ociepleniu straty ciepła okazują się tak małe, że do ogrzewania domu może wystarczyć mniejszy kocioł, mniejsza ilość grzejników, a czasem tylko kominek z wkładem grzewczym i prostym rozprowadzeniem ciepła, bez kosztownej instalacji. Za takim podejściem przemawia również fakt, że raz a dobrze położona izolacja cieplna o maksymalnej racjonalnej grubości przetrwa tyle, ile cały budynek. Nigdy nie trzeba będzie przeprowadzać termomodernizacji ścian i dachu. Docieplanie już istniejących przegród zawsze pociąga za sobą dodatkowe koszty, gdyż aby zainstalować dodatkową izolację, trzeba dopłacić za nową elewację czy pokrycie dachu lub też nowe wykończenie poddasza od strony wewnętrznej. I wtedy zamiast kilkunastu złotych na metr kwadratowy za dodatkowe 5 - 10 cm ocieplenia (takie są koszty dodatkowej izolacji na etapie wznoszenia domu), trzeba zapłacić już kilkadziesiąt złotych, aby tę dodatkową izolację zainstalować w budynku już istniejącym. Tymczasem wpływające na jego energooszczędność inne elementy budynku nie są tak trwałe jak ściany czy dach i wymienia się je częściej. Podczas rutynowej wymiany okien czy systemu grzewczego, można przy okazji dostosowywać ich standard (również energetyczny) do zmienionych warunków i cen energii.

Energooszczędna izolacja

Piana poliuretanowa jest liderem w dziedzinie energooszczędnych rozwiązań izolacyjnych. Izolacja pianą poliuretanową to zestaw produktów oraz systemów o parametrach i grubościach dobranych tak, aby nie tylko spełnić wymagania ochrony cieplnej, wynikające z aktualnych przepisów, ale także zminimalizować straty ciepła przy racjonalnych kosztach budowy – a tym samym zapewnić realną energooszczędność budynku teraz i w przyszłości.

Więcej niż ocieplenie

Piana poliuretanowa jest odporna na wiele stosowanych w budownictwie rozpuszczalników organicznych, nie obserwuje się w niej typowego dla styropianu efektu „zanikania” pod wpływem śladów rozpuszczalników lakierniczych lub substancji ropopochodnych. W przeciwieństwie do wełny mineralnej, piana PUR nie ulega filcowaniu pod wpływem zawilgocenia. Ponadto, jest nieszkodliwa dla środowiska i otoczenia, odporna na mróz, na zbutwienie, gnicie, jest pozbawiona zapachu i obojętna fizjologicznie. Technologia natrysku wykorzystuje sprężone powietrze atmosferyczne, dzięki czemu proces aplikacji eliminuje stosowanie gazów szkodliwych dla środowiska. Piana poliuretanowa umożliwia dyfuzję pary wodnej z pomieszczenia dając efekt „oddychania” przegrody. Wybór materiału do ocieplenia to bardzo ważna decyzja. Dzięki swoim właściwościom piana poliuretanowa nie tylko zapewnia świetną izolacyjność termiczną i zmniejszenie strat ciepła, ale również korzystnie wpływa na mikroklimat pomieszczeń wewnątrz domu. Zwiększa także odporność ogniową konstrukcji i przyczynia się do oprawy komfortu akustycznego pomieszczeń.

Komfort cieplny – izolacyjność termiczna

Piana poliuretanowa charakteryzuje się niskimi wartościami współczynnika przewodzenia ciepła, dzięki czemu – przy zachowaniu racjonalnych grubości izolacji – możemy budować nawet bardzo energooszczędne przegrody, znacznie lepsze niż wymagają tego obowiązujące przepisy budowlane. Dla budynków energooszczędnych wartość współczynnika przenikania ciepła powinna wynosić maksymalnie 0,15. W budynkach mieszkalnych , użyteczności publicznych oraz produkcyjnych przegrody zewnętrzne należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Tylko technologia izolacji poliuretanami pozwoli bez przesadnie grubej warstwy izolacyjnej osiągnąć powyższe parametry.

Komfort akustyczny – zdolność tłumienia dźwięków

Piana poliuretanowa dzięki swej wewnętrznej budowie chroni mieszkańców budynków przed hałasem zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym powietrznym oraz uderzeniowym, przenikającym między pomieszczeniami. Odpowiednio dobrane i zastosowane w przegrodach komponenty bez trudu pochłaniają uciążliwy dźwięk.

Świadectwa energetyczne budynków

Ze względu na szybko i stale rosnące ceny paliw i energii, stanowiące coraz większe obciążenie dla domowych (i państwowych) budżetów, ważnym elementem polityki Unii Europejskiej jest troska o poprawę efektywności energetycznej budynków. Oszczędzamy już energię elektryczną w urządzeniach AGD – pomagają nam w tym oznaczenia klas energetycznych, umieszczane przez producentów na sprzęcie poddanym znormalizowanym badaniom. W najbliższym czasie na podobnej zasadzie łatwo będzie można sprawdzić energooszczędność budynku dzięki tzw. świadectwom energetycznym. Będą to dokumenty określające klasę energetyczną danego obiektu. Przewiduje się, że w Polsce ocena efektywności energetycznej budynku będzie polegać na określeniu wskaźnika zintegrowanej charakterystyki energetycznej EP, a na jego podstawie nastąpi przyporządkowanie obiektowi klasy energetycznej – od A (najwyższej) do G (najniższej). Dla porównania – tzw. budynek referencyjny, czyli spełniający minimum aktualnych wymagań, będzie miał wskaźnik EP=1 i znajdzie się on w klasie energetycznej D.

Świadectwami energetycznymi będziemy posługiwać się przy sprzedaży, zakupie oraz najmie budynków – właścicielom umożliwią one wykazanie ich energooszczędności i uzyskanie ceny sprzedaży lub czynszu odpowiedniej do jakości budynku, a nabywcom i najemcom ułatwią wybór obiektu tańszego w eksploatacji. Świadectwa energetyczne staną się kryterium dobrego projektu, jakości wykonawstwa oraz wartości rynkowej budynku.


Zostańcie Państwo już dzisiaj pionierami najnowszych technologii !
Zapraszamy do współpracy. Odpowiemy na każde pytanie. Nie pozostawimy żadnych złudzeń
i niepewności co do wyboru właściwej termo oraz hydroizolacji.
Prawa autorskie © MARDECO 2010
Kopiowanie i rozpowszechnianie powyższego tekstu bez zgody autora jest zabronione