OCIEPLENIA BUDYNKÓW
IZOLACJE DACHOWE
DOCIEPLANIE PODDASZY
TERMOIZOLACJA
IZOLACJA AKUSTYCZNA
PIANA POLIURETANOWA
USLUGI REMONTOWE

Natryskowe pianki poliuretanowe

Pianka poliuretanowa jest zarówno materiałem termoizolacyjnym, jak również  stanowi izolację akustyczną. Nanosi się  ją metodą bezpośredniego natrysku na dowolne powierzchnie (blacha, dachówka, deskowanie, płyty drewnopochodne, styropian, papa, stal).  

Natryśnięta pianka poliuretanowa natychmiast pęcznieje i utwardza się ściśle przylegając do podłoża i wchodząc we wszystkie szczeliny, przy tym nie ulega zjawisku osuwania się (filcowania). Dodatkowo wzmacnia sztywność konstrukcji szkieletowej i stanowi wygłuszenie. Pianka PUR ma dużą ilość zamkniętych komórek, co  oznacza, że nie nasiąka wodą i stanowi świetną izolację cieplną. Kolejną zaletą jest to, że nie ma potrzeby stosowania folii izolacyjnych, gdyż nie występuje tu zjawisko wkraplania się wody - termoizolacja i hydroizolacja następuje podczas jednego procesu aplikacji. Dzięki tej technologii uzyskuje się wymagany współczynnik izolacji cieplnej (k) przy minimalnej grubości warstwy izolacyjnej, co oznacza oszczędność przestrzeni, a niewielka grubość warstwy izolacyjnej powoduje znaczne obniżenie kosztów budowy.

Piankę nakłada się warstwowo pomiędzy elementami konstrukcji szkieletowej, aby wszystkie elementy zostały uszczelnione - dotyczy to szczególnie połączeń (ścian) murłaty z konstrukcją  dachu i wszelkich załamań dachowych. 

Współczynnik przewodnictwa cieplnego pianki PUR wynosi 0,020-0,023 W/(mK), zaś wełny mineralnej 0,034-0,040 W/(mK). Przykładowo warstwa grubości 5 cm pianki PUR odpowiada 9 cm wełny mineralnej (pianka o gęstości 35 kg/m3). 

Porównanie grubości różnych warstw materiałów potrzebnych do uzyskania tego samego stopnia izolacji: 

 

Materiał   Grubość warstwy [cm]
Pianka PUR (gęstość 35 kg/m³)   1,0
Styropian   1,6
Wełna mineralna   1,8
Drewno   6,0
Beton komórkowy   15,0

 

Zalety pianki poliuretanowej :

Przykładowe rozwiązanie :

  1. Izolacja hydrotermiczna i akustyczna ściany wewnętrznej - średnia grubość powłoki 15 cm proponowane rozwiązanie:

   • natrysk powłoki PUR o średniej grubości 4-5 cm - gęstość objętościowa 35 kg/m³ (powyżej 3 cm grubości doskonała powłoka hydroizolacyjna, 90% zamkniętych komórek  termoizolacja i hydroizolacja następuje podczas jednego procesu aplikacji), 
   • natrysk powłoki PUR o średniej grubości 10-11 cm - gęstość objętościowa 12 kg/m³.


  2. Izolacja termiczno-akustyczna ściany wewnętrznej (grubość ścian 7 cm lub 9,5 cm):

   • grubość powłoki 7 cm - natrysk powłoki PUR o średniej grubości 7 cm - gęstość objętościowa 12 kg/m³, 
   • grubość powłoki 9,5 cm - natrysk powłoki PUR o średniej grubości 9,5 cm - gęstość objętościowa 12 kg/m³.


  3. Izolacja termiczno-akustyczna stropu w domu piętrowym - grubość powłoki 10 cm (pianka lekka, idealna izolacja termo-akustyczna):

   • natrysk powłoki PUR o średniej grubości 10 cm - gęstość objętościowa 12 kg/m³.


  4. Izolacja hydrotermiczna i akustyczna stropodachu (poddasze użytkowe):

   • natrysk powłoki PUR o średniej grubości 11 cm - gęstość objętościowa 35 kg/m³ (odpowiada wełnie mineralnej grubości 20 cm) - termo- i hydroizolacja następuje podczas jednego procesu aplikacji. 

Wykonanie 

Realizacja usługi polega na bezszwowym wielowarstwowym natrysku pianki poliuretanowej na uprzednio przygotowaną powierzchnię. Technologia oparta jest na zastosowaniu oryginalnych komponentów takich firm jak: Alfa Systems, Purinova, Synthesia Espanola, gdzie wszystkie produkty mają Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), oraz stanowią najlepsze rozwiązania termoizolacyjne i akustyczne stosowane w budownictwie. 

Dane techniczne

System lekki o niskiej gęstości około 12 kg/m³.  Izolacja termo-akustyczna skutecznie izolująca budynek oraz poszczególne pomieszczenia od szkodliwych i uciążliwych dźwięków zewnętrznych. Może być stosowany przy modernizacji budynku w sposób nie wymagający naniesienia istotnych zmian w prawnej dokumentacji budynku. Najbardziej ekologiczny produkt na rynku. Trwały system bez mostków termicznych i akustycznych. Szybkość aplikacji niewymagająca przechowywania materiałów zajmujących duże przestrzenie magazynowe. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,035-0,040 W/(mK). Współczynnik akustyczny EN 20354:1993 0.5. 

System o średniej gęstości około 35 kg/m³. Jest systemem natryskowym przeznaczonym do izolowania ścian oraz pokryć dachowych od wewnątrz. Zastosowanie: termoizolacja ścian i dachów od wewnątrz, przechowalnie owoców i warzyw, obory, kurniki i inne budynki inwentarskie. Charakteryzuje się wysokimi parametrami izolacyjnymi: przewodnictwo cieplne wynosi 0,020-0,023 W/(mK). Powyżej 3 cm grubości doskonała powłoka hydroizolacyjna, 90% zamkniętych komórek - termoizolacja i hydroizolacja następuje podczas jednego procesu aplikacji. Pianka z tego systemu klasyfikowana jest jako samogasnąca (PN-88/C-89297), i jest klasy E wg PNEN 13501-1-2007 (klasa B-2 wg normy DIN4102). 

System o dużej gęstości około 60 kg/m³. Jest przeznaczony do ciężkiego natrysku dachowego. System ma wysokie parametry wytrzymałościowe. Zastosowanie: termoizolacje i hydroizolacje stropodachów od zewnątrz. Pianka ta klasyfikowana jest jako samogasnąca (PN-88/C-89297), i jest klasy E wg PN-EN 13501-1-2007 (klasa B-2 wg normy DIN4102). 


Autorzy:

Kamil Zieliński 

www.e-dach.pl