OCIEPLENIA BUDYNKÓW
IZOLACJE DACHOWE
DOCIEPLANIE PODDASZY
TERMOIZOLACJA
IZOLACJA AKUSTYCZNA
PIANA POLIURETANOWA

USŁUGI REMONTOWE

Pianka poliuretanowa:

Termoizolacja dla wtajemniczonych ?

Jeśli spytać napotkanego budowlańca (wiem, bo pytaliśmy), czym należy izolować, to odpowie "styropian lub wełna".

Pianka poliuretanowa jest w Polsce prawie zupełnie nieznana, a w budownictwie, mam wrażenie, stanowiąca technologię "kosmiczną". Tak można by sądzić po reakcjach naszych rozmówców. Po ekscytacji rozmową o piance poliuretanowej następuje zwykle rozmowa ze znajomym i... człowiek wraca "wyprostowany". Wiadomo: STYROPIAN ALBO WEŁNA !!! I BASTA.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat nowych alternatyw w technice ociepleń.

Jak zbudować energooszczędny dom ?

Koszty, możliwości, zyski

Każdy dom powinien być wygodny, ładny i ekonomiczny. A jeszcze lepiej, gdy – oprócz wymienionych zalet – zapewnia mieszkańcom przyjazny i zdrowy mikroklimat, jest bezpieczny oraz trwały, a zamiast niepotrzebnych wydatków gwarantuje oszczędności.

Warto więc zastanowić się nad energooszczędnością i dobrym ociepleniem domu – to od niego w znacznym stopniu zależą bowiem koszty eksploatacji – a dokładniej, decydujące o ich wysokości koszty ogrzewania.


Termorenowacja

Encyklopedia nowoczesnych izolacji.

Minęło siedemdziesiąt lat od wynalezienia poliuretanów. W porównaniu z innymi tworzywami, nie mają więc zbyt długiej historii. Poliuretany nie należą też do tworzyw masowych. Udział tworzyw poliuretanowych w ogólnej produkcji tworzyw sztucznych wynosi około 5%. Pomimo tego tworzywa poliuretanowe należą do tych materiałów, które w istotny sposób zmieniły jakość życia ludzkości. W stosunkowo krótkim czasie pojawiły się we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, z powodzeniem zastępując deficytowe materiały naturalne, a nawet przewyższając je wieloma właściwościami użytkowymi.

Natryskowe pianki poliuretanowe

Podstawowe informacje

Pianka poliuretanowa jest zarówno materiałem termoizolacyjnym, jak również stanowi izolację akustyczną. Nanosi się ją metodą bezpośredniego natrysku na dowolne powierzchnie (blacha, dachówka, deskowanie, płyty drewnopochodne, styropian, papa, stal).

Natryśnięta pianka poliuretanowa natychmiast pęcznieje i utwardza się ściśle przylegając do podłoża i wchodząc we wszystkie szczeliny, przy tym nie ulega zjawisku osuwania się (filcowania). Dodatkowo wzmacnia sztywność konstrukcji szkieletowej i stanowi wygłuszenie. Pianka PUR ma dużą ilość zamkniętych komórek, co  oznacza, że nie nasiąka wodą i stanowi świetną izolację cieplną.

Przykład wyznaczania współczynnika przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła to bardzo ważny parametr przegród budowlanych - na jego podstawie można określić straty cieplne dla danej przegrody. Wartość współczynnika zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są ściany, ale także od charakteru przegrody. W artykule zajmiemy się ścianą zewnętrzną nie stykającą się z gruntem.

Aby wyznaczyć  współczynnik przenikania ciepła, trzeba znać współczynniki przewodności cieplnej dla materiałów tworzących ścianę oraz dla warstw ocieplających, a także grubości poszczególnych warstw. Współczynnik przewodności cieplnej jest oznaczony jako λ (lambda), a jego jednostką jest W/(m²K).Piana poliuretanowa nadaje się do izolacji wszystkich rodzajów dachów, poddaszy, obiektów inwentarskich, hal przemysłowych, przechowywalni, chłodni, zbiorników i rurociągów. Użycie piany jest sposobem osiągnięcia efektywnej, termicznej izolacji w połączeniu z podłożem. Piana może stanowić izolację ciepłochronną jak i zimnochronną, jest odporna mechanicznie i chemicznie, nienasiąkliwa, samogasnąca. Piana jest odporna na gryzonie i warunki atmosferyczne. Piana przylega praktycznie do każdej suchej zewnętrznej, niestarannej w formie powierzchni zapewniając nienaruszoną wartość izolacji. Piana jest idealna dla zakrzywionych, falistych i nieregularnych powierzchni. Piana poliuretanowa powstaje z dwóch płynnych składników zmieszanych bezpośrednio przed wtryskiem do formy bądź natryskiem na podłoże. Poniżej przedstawiamy schematy niektórych zastosowań piany poliuretanowej:

Poddasza użytkowe
Poddasza użytkowe i elewacje.
Budownictwo pasywne.
Stropodachy zwykłe i wentylowane,
izolacje stropów i piwnic.Termomodernizacje chłodni,
adaptacje na chłodnie,
przechowalnie itp.
Chłodnie nowe, pieczarkarnie,
obiekty do produkcji podłoża.
Hale łukowe.
Magazyny, chłodnie, przechowalnie,
hale do produkcji zwierzęcej itp.Hale przemysłowe. Dachy trudne.
Izolacje wewnętrzne ścian i stropu, zewnętrzne dachu (roofing).
Izolacje przeciwskropleniowe. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Obiekty inwentarskie, nowo budowane
i termomodernizacje budynków użytkowanych..
1. Poddasza użytkowe

Docieplenia poddaszy to obecnie bardzo intensywnie rozwijający się rynek. Większość nowych projektów domów mieszkalnych to rozwiązania oferujące zwiększenie powierzchni mieszkalnej poprzez zaprojektowanie poddaszy użytkowych. Budowa ciepłych poddaszy, adaptacje strychów, przebudowa dotychczas istniejących zadaszeń nad mieszkaniami to wyzwania dla technologii dociepleń. W przypadku, gdy bezpośrednio pod dachem będą pomieszczenia użytkowe o temperaturze obliczeniowej 20oC potrzebna jest dobra izolacja, która hamuje napływ energii cieplnej z zewnątrz latem i jej odpływ od wewnątrz zimą. Izolacja taka powinna też chronić więźbę dachową przed wilgocią zawartą w powietrzu wypełniającym przestrzeń pod przegrodą. Dotychczasowe rozwiązania w oparciu o wełnę mineralną lub styropian są obciążane dodatkowym kosztem związanym z zastosowaniem dwóch warstw folii, kosztami robocizny i czasem trwania prac izolacyjnych. Ponadto dla osiągnięcia odpowiednio niskiego współczynnika przenikania ciepła warstwa wełny mineralnej lub styropianu powinna mieć grubość ok. 20 cm. Niejednokrotnie konstrukcja więźby dachowej wykonana z krokiew 15/7 utrudnia wykonanie izolacji o odpowiedniej grubości, co skutkuje mniejszą ciepłochronnością warstwy izolacji, powoduje znaczny wzrost kosztów przy montażu płyt kartonowo-gipsowych oraz znacząco zmniejsza kubaturę pomieszczeń na poddaszu. Natrysk piany poliuretanowej na połać dachu od wewnątrz (pełne deskowanie, dachówka na łatach, blacho-dachówka na łatach) skutkuje powstaniem zwartej warstwy izolatora posiadającego właściwości paraizolacji. Ten izolator tłumi także hałas czynników atmosferycznych (deszcz, grad, wiatr) oraz wydatnie usztywnia konstrukcję dachu. Taka technologia pozwala na doskonałe uszczelnienie i izolację skomplikowanych dachów z lukarnami i oknami połaciowymi oraz zapewnia bardzo dobre, trwałe i szczelne połączenie połaci dachu ze ścianą kolankową budynku. Parametry izolacyjne i właściwości mechaniczne natryskowej piany poliuretanowej sprawiają, że ma ona także zastosowanie w budownictwie szkieletowym. Piana zastosowana w ścianach i stropach dociepla je i usztywnia. Już stosunkowo niewielkie grubości ścian wypełnionych poliuretanem spełniają wymagania budownictwa pasywnego. Natryskowa piana poliuretanowa jest tworzywem bezpiecznym. Poliuretan po reakcji jest związkiem obojętnym fizjologicznie. Stosowane przez naszą firmę surowce posiadają aprobatę techniczną ITB oraz atest higieniczny.


2. Obiekty inwentarskie

Budynki inwentarskie to obiekty, w których jakość izolacji przekłada się bezpośrednio na ekonomię produkcji i utrzymanie na odpowiednim poziomie dobrostanu zwierząt. Prawidłowo zaizolowany budynek to oszczędność energii, usprawnienie wentylacji oraz brak wykropleń na stropie i ścianach. Odpowiednia regulacja wentylacji przy szczelności obiektu pozwala na zachowanie optymalnej wilgotności atmosfery, co sprzyja wydajności produkcji i eliminuje zawilgocenie ściółki.

Oferujemy Państwu termomodernizację starych budynków będących w użytkowaniu i nie spełniających podstawowych zadań obiektów do produkcji zwierzęcej. Niedostateczna izolacja kurników, chlewni, obór oraz stajni powoduje wykroplenia na stropie i ścianach. Efektem tego stanu jest zawilgocenie obiektu i duże zużycie energii związane z wymuszoną wentylacją.

W konstrukcjach zawierających płyty eternitowe obecność azbestu może być ogromną przeszkodą w sprzedaży produkcji. Rozwiązaniem jest natrysk piany poliuretanowej od wewnątrz obiektu na grubość uzależnioną od jakości istniejącej izolacji a także struktury powierzchni stropu i wewnętrznych ścian. Grubość aplikowanej Piany zwykle zawiera się w przedziale między 2 a 5 cm. Powierzchnia poliuretanu jest zmywalna i odporna na środki chemiczne. Swoją trwałością znacznie przewyższa właściwości dotychczas stosowanych materiałów. Nie chłonie wilgoci a jej parametry pozostają niezmienne w czasie. Czas trwania prac izolacyjnych jest bardzo krótki a warstwa piany tylko w niewielkim stopniu obciąża konstrukcję nośną obiektu.

Po aplikacji pianą poliuretanową w obiekcie nie dochodzi do wykropleń na powierzchniach zaizolowanych. Budynek jest szczelny, a proces wentylacji, z wykorzystaniem podciśnienia w hali produkcyjnej, przebiega bez zasysania z poddasza powietrza gorącego latem i zimnego zimą.

W przypadku kurników piana jest izolacją, która z racji swej szczelności zapobiega gromadzeniu się i składaniu jaj w szczelinach obiektu przez ptaszyńca (dermanyssus gallinae), pozwalając na bardziej skuteczną z nim walkę.

Podczas projektowania obiektu inwentarskiego należy starannie przemyśleć rodzaj jego izolacji. Temperatura obliczeniowa budynku a tym samym właściwości ciepłochronne izolacji powinny być zdeterminowane przeznaczeniem dla odpowiedniej grupy zwierząt. Izolacja poliuretanowa wykonywana na miejscu swego przeznaczenia charakteryzuje się doskonałą szczelnością, lekkością i brakiem mostków termicznych. Nie wymaga stosowania paraizolacji. Konkurencyjny, w porównaniu do innych technologii, jest również czas jej wykonania-(500-1000 m2 dziennie). Mimo systematycznego stosowania chemicznych środków czyszczących i odkażających oraz oddziaływania amoniaku, piana nie wykazuje jakichkolwiek oznak degradacji a parametry fizyczne nie zmieniają się. Natryskowa piana poliuretanowa jest jedynym izolatorem, który w konstrukcji budynku jest widoczny i którego stan można kontrolować.


3. Hale przemysłowe

Piana poliuretanowa to izolator pozwalający na przekształcenie blaszanej hali w obiekt przemysłowy spełniający wymogi procesów technologicznych i normy dla tego rodzaju budynków. Po aplikacji piany poliuretanowej otrzymuje się warstwę paraizolacyjną, docieplającą oraz usztywniającą metalową konstrukcję. Cieńsze warstwy zapobiegają wykraplaniu się wody na stropie i ścianach, natomiast warstwy grubsze wnoszą znaczący opór cieplny.

Bardzo często możliwość uzyskania określonej temperatury, przy minimalnych kosztach jej wytworzenia, warunkuje opłacalność produkcji w ciągu całego roku (np. wytwórnie kostki brukowej).

Natryskowa izolacja poliuretanowa to także wyjątkowa szczelność obiektu. Szczelność taka pozwala na zaprojektowanie obiektu o doskonałych parametrach izolacyjnych i świetnie działającej wentylacji. Natryskowy poliuretan bardzo dobrze sprawdza się w halach magazynowych, w których potrzebna jest stabilna temperatura w ciągu całego roku.

W wielu użytkowanych obecnie obiektach przemysłowych występuje zjawisko wykraplania się wody na poddaszu. Problem dotyczy przede wszystkim zakładów, gdzie w procesach technologicznych używane są duże ilości wody i występuje wysoka wilgotność powietrza. Takimi zakładami są między innymi: ubojnie, zakłady przetwórstwa mięsa, mleczarnie a w tym suszarnie serwatki, wytwórnie makaronu, papiernie. W obiektach tych nieszczelny strop, często wykonany z paneli styropianowych, przepuszcza ciepłe i wilgotne powietrze z części produkcyjnej na poddasze. Po wykropleniu się wody na blaszanej połaci dachu może ona ściekać na strop i przenikać do pomieszczeń produkcyjnych. Na poddaszach nad halami produkcyjnymi z reguły umieszcza się większość instalacji (elektryczne, wodne, pary technologicznej, kanałów wentylacji, sprężarek agregatów chłodniczych). Na takich poddaszach w okresach jesienno-zimowych dochodzi do wykropleń, a latem temperatura nierzadko osiąga 50oC. Sytuacja taka uniemożliwia zachowanie odpowiednich warunków dla pracy urządzeń i utrudnia ich obsługę.

Stosując natrysk sztywnej piany poliuretanowej na wewnętrzną stronę dachu można wyeliminować zjawisko wykraplania się wody. Izolacja o grubości 3 do 4 cm to warstwa przeciwskropleniowa. Natrysk poliuretanu na grubość 5 do 7 cm to warstwa przeciwskropleniowo-docieplająca.

W skrajnych sytuacjach wykonujemy natrysk piany na łączeniach płyt stropowych celem dodatkowego uszczelnienia przegrody.

Oprócz właściwości izolacyjnych piana poliuretanowa charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i chroni konstrukcję hali przed agresywnym środowiskiem produkcji (galwanizernie, garbarnie). Piana poliuretanowa zabezpiecza także przed korozją blaszane poszycie. Jest izolacją, której powierzchnię daje się myć myjkami ciśnieniowymi. Prace izolacyjne w przypadku natrysku piany przebiegają stosunkowo szybko (400-800 m2 dziennie), co przy termomodernizacjach w minimalnym stopniu ogranicza produkcję. Proces izolacji poddaszy nad pomieszczeniami produkcyjnymi w ogóle nie zakłóca toku pracy zakładu.


4. Przechowalnie

Przechowalnictwo to dziedzina produkcji rolnej w której ogromne znaczenie ma sposób izolacji przechowalni. Odpowiedni sposób przechowywania produktów rolnych przekłada się na ich jakość, a co za tym idzie na zysk ekonomiczny przedsiębiorcy rolnego.

W swojej praktyce spotykamy często komory przechowalni izolowane od zewnątrz styropianem oraz budynki wyposażone w ściany warstwowe i zawierające w sobie różne materiały dociepleniowe. Jednak takie rozwiązania nie są optymalne. W przeciwieństwie do budynków mieszkalnych chłodnie i przechowalnie izolujemy od środka i naszym zdaniem jest to najefektywniejszy sposób izolacji tego rodzaju konstrukcji. Zastosowanie izolacji wewnętrznej powoduje cyrkulację atmosfery wewnątrz. Natrysk sztywnej piany poliuretanowej na wewnętrzną powierzchnię ścian i stropu odcina termicznie wnętrze komory od jej konstrukcji. Proces schładzania i utrzymywania niskiej temperatury jest w tym przypadku bardzo wydajny.

Spotykamy też bardzo często w swojej praktyce komory zaizolowane od środka styropianem. Właściwości styropianu powodują, iż z upływem czasu kurczy się w wyniku czego powstają szczeliny obniżające drastycznie współczynnik przenikania ciepła. W przypadku izolacji pianą poliuretanową takie sytuacje nie będą miały miejsca.

Technologia natryskowej piany poliuretanowej pozwala zaadaptować na przechowalnie różne pomieszczenia (stodoły, magazyny, wiaty, itp., a proces aplikacji odbywa się przy minimalnej ingerencji w dotychczasową konstrukcję, pozwalając na znaczne oszczędności. Warstwa natryskowej piany poliuretanowej już przy grubości 4 cm stanowi przegrodę gazoszczelną.

Naszym zdaniem nie ma lepszego sposobu izolacji przechowalni produktów spożywczych niż izolacja pianą poliuretanową. Jest ona całkowicie obojętna chemicznie, nietoksyczna i bezwonna.


5. Izolacja dachów

Izolacja dachów pianą poliuretanową to technologia znana i stosowana od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, na początku w USA a potem na całym Świecie. Polega na natrysku wielowarstwowej powłoki sztywnej piany poliuretanowej na zewnętrzną powierzchnię dachu i pokryciu tak wytworzonej izolacji warstwą zabezpieczającą przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Jest to obecnie najszybszy sposób izolacji i termomodernizacji dużych i skomplikowanych dachów przy zachowaniu umiarkowanych kosztów i długoletniej trwałości. Łączy w sobie doskonałość izolacji termicznej i hydroizolacyjnej. Pozwala na perfekcyjne uszczelnienie wszelkiego rodzaju przepustów dachowych. Adchezja poliuretanu powoduje doskonałą przyczepność do wszystkich materiałów używanych w konstrukcjach pokryć dachowych. Technologia aplikacji piany poliuretanowej w przypadku termomodernizacji nie wymusza potrzeby kosztownego usunięcia i utylizacji starych powłok izolacyjnych. Technikę izolacji pianą poliuretanową stosuje się nie tylko do izolacji dachów lecz również do izolacji tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Często wytworzenie cienkiej i efektywnej warstwy izolacji ponad tarasem, pod którym znajduje się pomieszczenie ogrzewane, określa dachową pianę poliuretanową jako jedyne rozwiązanie ze względu na jej właściwości. Piana poliuretanowa nie tylko izoluje i uszczelnia, ale także tworzy nieprzemakającą i nienasiąkliwą powłokę.